İstanbul Patent Tescil Merkezi

İstanbul Tasarım Tescil Fiyatları
Kasım 6, 2017
İkitelli Patent
Kasım 10, 2017

İstanbul Patent Tescil Merkezi

Marka tescili ve patent tescili kişilerin yasal haklarındandır ve mülkiyet edinme ile ilgilidir. Edinilen mazı mallar maddi değeri olan eşyalar, evler ya da arabalar olabildiği gibi bazıları da dolaylı olarak maddi değere sahip olan fikirler ve markalardır. Fikirlerin koruma altına alınması ve emek hırsızı ya da fikir hırsızı denen kişiler tarafından kötüye kullanılmaması için mutlaka yasal yollara başvurulmalıdır. Bir fikri koruma altına almanın yolu ise ona patent tescili yaptırmaktır. Patent tescili yaptırmak için patente konu olan şeyin daha önce kimse tarafından keşfedilmemiş olması gerekir. Bu şey herhangi bir ürün ya da bir hizmet olabilir. Herhangi bir şekilde kişilere fayda sağlayan ve daha önce kimse tarafından ortaya konulmamış olan icatlar patente konu olabilir.

Patent Tescil İşlem Basamakları

İstanbul Patent Tescil Merkezi

Patent tescili için gerekli başvurular patent tescil merkezi müdürlüklerine yapılır. Başvurulan sonucu derinlemesine bir araştırma yapılarak dünyanın herhangi bir ülkesinde patent tesciline konu olan ürün ya da hizmet ile ilgili daha önce patent alınıp alınmadığı ya da patent başvurusunda bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu eğer herhangi başvuru bulunursa sonradan gelen başvuru iptal edilmiş sayılır ve aynı ürün için tekrar patent tescil işlemleri başvurusu da yapılamaz. Bu yüzden kişiler hem boşuna zaman geçirmiş olmamak için hem de bütçelerini doğru kullanabilmek için bu araştırmayı icadı ortaya koymadan önce kendileri de yapabilir. Marka patent işlemleri başlı başına bir süreçtir ve bu süreçleri devam ederken belirli masraflar yapılmaktadır. Tasarım tescil fiyatları konu olan ürün ve hizmete göre de değişmektedir.

Patent Tescil Merkezleri

İstanbul patent tescil merkezi tüm Türkiye’den patent tescil başvurularını kabul etmekte ve gerekli olan yasal prosedürleri hızlı bir şekilde başlatmaktadır. İstanbul patent tescili firmalarından patent ve marka tescili ile ilgili ayrıntılı bilgiler de alınabilmektedir. Marka Patent kişilerin sahip olduğu fikri hakları korumaya yarayan bir yöntemdir. Marka patenti sayesinde ürün ya da hizmetiniz dünyanın hiçbir yerinde aynı isim ile ve aynı biçim ile ticari olarak sunulamaz, üretilemez ve satışı da yapılamaz.

Comments are closed.