İkitelli Patent

İstanbul Patent Tescil Merkezi
Kasım 7, 2017
Profesyonel Tasarım Tescili
Kasım 17, 2017

İkitelli Patent

İkitelli Patent

Marka değeri bir ürün için ya da bir hizmet için hem maddi anlamda hem da manevi anlamda oldukça önemlidir. Markalar kişiler tarafından yaratılırken bir emek ve iş gücü söz konusu olmaktadır. İçi dolu olan ve belirli bir bilgi birikimi ya da kültür mirası olan markaların kişiler için oldukça fazla manevi değerleri vardır. Markaların maddi değeri ise onların o marka ismi altında elde ettiği değerdir. Bu sebeple bir markanın başka biri tarafından kullanılması yalnız ismi taklit etmesinin değil o ismin maddi değerinin de çalınması anlamına gelir. Markaları bu tarz durumlardan korumak için patent tescili sistemi geliştirilmiş ve tüm buluşlar yasal olarak devlet garantisi altına alınmıştır. Bu durum kanunlarda da fikri ve mülki haklar olarak kendine yer bulmuştur.

Patent ve Marka Tescil İşlemlerinin Yapılması

İkitelli Patent

İkitelli Patent

Marka patent işlemi yapılırken bu konuda yetkili olan kurumlara başvuru yapılır. Patent tescil merkezi adı ile anılan bu kurumlar kişilerden gelen tescil taleplerini değerlendirirler ve belirli bir araştırma sürecinden sonra patent eğer uygun bulunur ise gerekli onayı merkezlerden alır. Bu onay da patent tescil belgesi adı verilen bir belge ile takdim edilir. Patent tescil işlemlerini kolaylaştırmak için ya da süreci daha hızlı hale getirmek için bu işte aracı olan firmalardan da yardım talep edilebilir. Aracı olan firmalar sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak patent tescil sınıfları listesine göre sınıflandırır ve gerekli evrakları daha hızlı temin etmeyi sağlar. Patent tescil fiyatları ise yapılan işleme bağlı olarak değişir ve aynı zamanda araştırma sürecinde harcanacak kaynaklar ve aracı firma payı da süreç içerisinde belirlenir. Aracı firmalar süreci hızlandırdıkları için sizlere artı değer sağlamaktadır.

İstanbul Patent Tescil Merkezleri

İstanbul’da İkitelli patent tescil firmaları konu ile ilgili kişilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda bu hizmetler tüm başvuran kişiler için de bir ön değerlendirme dönemidir. Marka patent işlemleri kişi ve kurumlara öncelikli olarak itibar, isim, belirli bir portföy ve tüm bunlara bağlı olarak da yüksek kazanç ve de karlılık sağlar.

İkitelli Patent hakkında daha fazla bilgi almak için iletişime geçiniz.

Bir Cevap Yazın