Patent Tescil Sınıfları

Patent Tescillemek
Eylül 20, 2017
İstanbul Patent Tescili
Eylül 22, 2017

Patent Tescil Sınıfları

Patent tescilinde ana konulardan birisi de patent tescil sınıfları ve gruplamalardır. Patent tescil sınıfları patent tesciline konu olan ürün ile alakalı olmaktadır. Burada ürün diye bahsedilen fiziki olarak geliştirilen bir icat ya da sanal olarak geliştirilen bir aplikasyon olabilir. Aynı zamanda bazı araçlar ve bazı hizmetler de eğer toplum yararına fayda sağlıyor ise patent tescili konusu olabilirler. Bu grupları belirleyen ve neyin patent tesciline dahil neyin dahil olmadığını belirleyen Türk Patent Enstitüsü gibi yasal olarak kabul görmüş otoriteler tarafından ortaya konan sınıflandırmalar mevcuttur. Bir patent tescil başvuru yapıldığında ilk olarak araştırmaların başlatılması için patent tescillemek isteyen kişi ya da kurumun patente konu olan ürününün sınıfı belirlenmelidir. Sonrasında ise tescil için gereken yasal şartlar, genel şartlar, uluslararası şartlar ve özel şartların aranması için sürecin devamı sağlanır.

Patent Tescil Süresi Nasıl Devam Eder?

Patent Tescil Sınıfları

Patent tescil işlemleri başvuru yapılmasının ardından bir dizi araştırma ile devam eder. Başvurular ise kişisel olarak ya da kurumsal olarak Türk Patent Kurumuna yapılabileceği gibi aracı kurumlar olan patent tescil ofisi ile de yapılabilir. Aracı kurum kullanmak hız açısından ve sonuçların olumlu alınması açısından oldukça faydalı ve gereklidir. Bireysel başvurularda takip imkanı zor olacağından süreç uzayabilmekte ve bu da patent için başvuran kişi ve kurumların sürekli olarak zarar etmesine sebep olabilmektedir. Sürecin sağlıklı devam etmesi için bir patent tescil merkezi ile anlaşılmalı ve o şekilde devam edilmelidir.

Patent Tescil Belgesinin Alınması

Patent tescili başvurusunun ilgili kurumlara yapılması ve patente konu olan ürün ya da hizmetin gerekli koşulları taşıması sonucunda yalnızca o ürün ve ya da hizmete özgü olarak hazırlanmış bir patent tescil belgesi verilmektedir. Bu belgenin geçerli olacağı ve iptal edileceği durumlar ise yasalar ile belirtilmiştir. Belge almak ve bir patenti tescil ettirmek oldukça zor bir işlem olacağından belgenin korunması ve yasaların ihlal edilmemesi için kişi ve kurumlar da gereken özeni göstermelidir. Marka patent sürecinde karşılaşabilecek tüm sorunlar için yetkili kurumlar ile iletişime geçilmelidir.

Comments are closed.