Ce Belgesi Nasıl Alınır

Coğrafi İşaret Nedir
Ocak 22, 2018
Barkod Tescili Nedir
Ocak 29, 2018

Ce Belgesi Nasıl Alınır

Ce Belgesi Nedir?

Ürünün Avrupa ürün mevzuatına uygunluğunu gösteren belgeye CE belgesi denir. CE belgesi, “Conformite European” kelimelerinin kısaltmalarından meydana gelmektedir. Bu belge ürünün Avrupa Birliği’nin çevre, güvenlik, sağlık ve tüketicinin korunmasına yönelik direktiflerine uygunluğunu göstermektedir. CE Belgesine sahip olmayan ürünleri Avrupa Birliği üye ülkelerinde satılamaz. Bu nedenle CE belgesi, Avrupa Birliği pazarında serbest dolaşımı sağlayan bir ürün pasaportu olarak da tanımlanabilir. Unutulmamalıdır ki CE belgesi bir kalite göstergesi değildir. Bu belge herhangi bir kurum ya da kuruluştan alınan marka değildir ve bu belgeye sahip olunması halinde ürünün kendisine ya da ambalajına CE işareti olarak belirtilmektedir.

Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Ce Belgesi Nasıl Alınır

Ürün pazara çıkmadan önce ürün uygunluğunu gösteren CE sertifikası ya da muayene/ test değerlendirme süreçlerinden geçmelidir. Bu alanda ürünlerin kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve yönetmeliklerin tümüne uygunluğunun takip edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin kontrolü için onaylanmış kuruluşlara başvuru yapmalıdırlar.

Türkiye’de bu uygulama 11 Temmuz 2001’de “Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun” şeklinde resmi gazetede yayınlanarak 2002 yılında uygulamaya geçilmiştir.

CE belgesi, 8 ana uygunluk değerlendirmelerin aşamalarını kapsar. Bu modüller; iç üretim kontrolü, AT tip incelemesi, üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk, üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk, ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk, ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk, birim doğrulamasına dayalı uygunluk ve tam kalite güvencesine dayalı uygunluktur.

CE Belgesi Fiyatları

CE belgesi için gerekli olan asgari güvenlik gerekleri uygunluğunu gösteren bir teknik dosya hazırlanmalıdır. Bu dosya ile onaylanmış kuruluşa başvurarak belge alınması gerekmektedir. Bu kuruluş bir bedel çerçevesinde gerekli işlemleri yerine getirmektedir.

Genel olarak CE işareti alınmasında, ürünün riskine, çevrede uygulanacak testlere ve belge temini için kuruluşa verilecek ücretlere dayalı olarak ortaya çıkacak maliyetlere ücret değişmektedir. En düşük maliyetle 3500 ve 4000 TL dolaylarında bu belgeyi almak mümkündür.

Marka Patent

Bir işletmeyi başka bir işletmeden ayıran, ürün ya da hizmetlerini ayırt etmeye yarayan kişi isimleri de dahil olmak üzere şekil, harf, rakam ya da sembolleri gösteren her türlü işarete marka denir. Marka patenti de ürünlerin ya da işletmenin çalışma ve üretim haklarını korumak ve markanın korunmasını sağlamak için alınan resmî belgedir.

Ce Belgesi Nasıl Alınır sorusuna daha detaylı bir cevap için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments are closed.