Türk Patent Ve Marka Kurumu

Marka Tescil Sorgulama
Aralık 25, 2017
Patent Tescil Başvurusu
Ocak 1, 2018

Türk Patent Ve Marka Kurumu

Her firma isminin yalnızca kendine ait olmasını ister. Büyük markalaşmaya giden yolda en büyük adım firmanın etkileyici bir ismi olmasıdır. Tahmin edemeyeceğiniz türde büyük çaplı firmalar zamanında aldıkları isimlerin başkaları tarafından kullanıldığını öğrenince yıllarca oturttukları markaları değiştirme yoluna gitmişlerdir. Büyük markalaşmanın bir diğer ayağı ise kendine özgü ürünlerin korunma altına almasından geçer. Özellikle rekabet içinde bulunan aynı ürünü üreten firmalar bazı etik olmayan yöntemlerle diğer firmaların projelerini ele geçirebilmekte ve kendi projesine çevirebilmektedir. Fikirlerin çalınmaması ve haksız rekabetin önüne geçilme yöntemleri uzun yıllar boyunca Türkiye’de tartışıldı. 1950’li yıllara gelindiğinde artık marka tescili, patent tescili yapacak bir kuruma ihtiyaç olunduğu tespit edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun böylece temelleri atılmış oldu.

Markalar Güvende

Türk Patent Ve Marka Kurumu

Türk Patent Kurumu firma ve kişilerin yaptıkları icatları ve yeni kullanmaya başladıkları ürünlerin teminatı haline gelmiştir. Bir firma kendine özgü bir ürün geliştirdiğinde bunu piyasaya sunmadan önce kuruma tescil ettirir. Kurumu, yaptığı araştırmalar neticesinde eğer o ürünün gerçekten o firmaya özgü olduğu kanısına varılırsa kurum bu ürünün patentini firmaya vermektedir. Eğer firmalar, ürünlerinin patentini almazsa o ürün hakkında hiç bir hak iddia edemez.

Tescil Zorunlu Hale Geldi

Günümüzde marka patent kanun olarak zorunlu değildir. Ama piyasa koşullarında artık zorunlu hale gelmiştir. Markaların ve patentlerin tescil ettirilmesi haksız rekabetin önüne geçerek, ticaret hayatında daha adil bir ortamın sağlanmasına en büyük olanaklardan biri olarak görülmektedir. Firmalar faaliyet gösterdikleri bölgede hizmet veren Patent Tescil Merkezi vasıtasıyla işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Yine markalarda marka tescil sınıfları içinde yer alan faaliyet kodlarına uygun bir şekilde iş yeri isimlerini veya ürün markalarını tescil ettirebilirler.

Benzer Ürün Olmamalı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘na bağlı olarak hizmet veren Türk Patent ve Marka Kurumu, işleyişi ile Türkiye’nin her yerinde hizmet vermektedir. Hizmetlerinde gizliliği ön planda tutan kurum, belirli heyetlerin görüşleri doğrultusunda patent ve marka tescil işlemlerini gerçekleştirir. Örnek olarak kimya ile ilgili bir ürün patent ettirilmek istendiğinde kurumun ilgili heyetleri bu ürün üzerinde araştırmasını yapar ve kurum kayıtlarında benzer bir maddenin olmadığını tespit ettiklerini de patent tescilini gerçekleştirirler.  

Türk Patent Ve Marka Kurumu ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments are closed.