Türk Patent Kurumu

Tasarım Tescil Merkezi
Ekim 20, 2017
Tasarım Tescil Fiyatları
Ekim 24, 2017

Türk Patent Kurumu

Türk patent kurumu, faydalı modeller, coğrafi işaretler, markalar, tasarımlar ve geleneksel ürün adları ile ilgili mevzuat hükümleri konusunda tescili ve bu hakların korunması konusundaki işlemlerden sorumludur.

Türk Patent Kurumu

Bir işletmenin ürününü ya da hizmetini, bir başka işletmenin ürününden ya da hizmetinden ayıran her türlü göstergeye marka denir. Marka tescili, kişinin isimlerini, şekilleri, sloganları, sayıları ve her türlü işareti içerebilir. Marka tescilindeki en önemli kriter, belirtilen işaretin özgün olmasıdır. Diğer işletmelerin kullandığı işaretlerden bariz şekilde farklı olması gerekir. Marka tescil başvurusu eksiksiz olarak yapıldıktan sonra, Enstitü’nün aldığı başvuru, sicile eklenir, gazetede yayınlanır. Marka tescil belgesi başvuru sahibine verilmek üzere düzenlenir. Belge, 10 yılda bir yenileme ücretinin ödenmesi şartıyla yenilenebilir.

Buluş sahibinin, icat ettiği ürünü, bir süreliğine kullanma, üretebilme, ithal edebilme ya da satma haklarına patent denir. Bu hakları kanıtlayan belgeye ise patent tescili belgesi denir. Patent tescilindeki dikkat edilmesi gereken konulardan biri de patent tescil sınıfları ve gruplarıdır. Patent tescil sınıfları, paten tescilindeki ürün ile alakalıdır. Bu gruplar için, Türk Patent Enstitüsü tarafından ortaya konulmuş sınıflamalar mevcuttur. Patent tescil başvurusu yapıldığı zaman, sürecin devam edebilmesi için, patenti alınmak istenen ürünün sınıfı belirlenir. Sonraki aşamada, özel şartlar, genel şartlar, yasal şartlar ve uluslararası şartlarla ilgili süreçler başlar.

Daha önce tasarlanmamış bir ürünün ilk tasarlayan kişi tarafından, üretim izninin ve haklarının patent kapsamına alınmasına tasarım tescili denir. Bu işlem, ürünün haklarını güvence altına almak ve ürün için de bir marka tescil belgesi oluşturmak amacıyla yapılır. Tasarım tescillenmeden önce, tasarımda kullanılan malzemeler, tasarımın maliyeti, tasarımın yapılış amacı, kullanım alanları ve tasarımın kişiye ya da çevreye herhangi bir zararının olup olmadığı incelenir. Dünya çapında da, bu ürüne benzer özellikte bir tasarım için bir tescil başvurusunun olup olmadığı incelenir. Eğer başka bir ülkede benzer bir ürün için girişim yapılmışsa, başvuru reddedilir. Fakat üründe değişiklik yapıldıktan sonra, kişi tekrar başvurabilir. Tasarımı tescillemek için marka patent firmalarına ya da Türk Patent Kurumuna başvurulabilir.

Sınai mülkiyet hakları konusunda Türkiye’de 1995 yılında kurulan ve en çok tercih edilen şirketlerden biri Marka Patent şirketidir.

 

Comments are closed.