Tasarım Tescil Uzmanı

Marka Tescil Hizmetleri
Eylül 5, 2017
Endüstriyel Tasarım Tescili
Eylül 7, 2017

Tasarım Tescil Hizmetleri Nedir?

Tasarım tescili oldukça ince araştırmalar isteyen bir süreçtir. Tescil başvurusu yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra gerekli olan evrakların düzenlenmesinde birçok prosedürün hatasız ve tam bir şekilde yapılması çok önemlidir. Tasarım Tescil Hizmetleri uzmanlaşmış bir ekip tarafından yerine getirilmesi durumunda başvuru sahibinin hem hak kaybına uğraması önlenmiş olacak hem de maliyet ve zaman gibi faktörlerden tasarruf edilme imkanı sağlayacaktır.

Tasarım Tescil Uzmanı Ne Yapar?

Tasarım Tescil Uzmanı, öncelikle kişilerin buluşlarının Patent Haklarının Korunması Kanunu hükümlerine göre tescil edilebilir bir durumda olup olmadığı hususunda gerekli incelemeleri yapan kişiye denilmektedir. Tasarım tescil uzmanları, buluşunuzun tescil edilebilir bir niteliğe sahip olduğu kanaatine buluş sahibine bu süreçte yönlendirerek yardımcı olmaktadır.

Tasarım Tescil İşlemi Nedir?

Tasarım Tescil Uzmanı

Tasarım bir ürünün bir bölümünün ya da bir parçasında bulunan malzeme, şekil, biçim, doku, renk çizgi gibi duyu ve duyular ile algılanabilen faktörlere denir. Bir tasarımın Tasarım Tescili işlemine konu olabilmesi için başvuru tarihinden önce hiçbir yerde sergilenmemiş ve satışa çıkarılmamış olması gerekmektedir. Tasarımı tescil ile koruma altına alan kişi kendisinin rızası dışından üçüncü kişilere karşı koruma sağlamış olur. Tasarım tescil ile 5 yıllık bir süre ile koruma altına alınmış olur ve bu süre 5 er yıllık dilimlerle 25 yıla kadar koruma altında tutulabilir. Tasarım Tescillemek dört aşamadan geçirilerek yapılan bir işlemdir. Bunlar şekli inceleme, tasarım siciline kayıt, yayın itiraz süreci ve belgelendirme aşamaları olarak belirtilebilir.

Patent Nedir ve Tescili Ne Demektir?

Patent; icat edilmiş olan bir ürünün pazara sunulması ve kullanılması gibi hakları veren bir belgedir. Patent tescili yapılmış olan bir ürün yirmi yıl süre ile koruma altına alınmış olur. Patent Tescili ürünün hizmete sunulması, üretilmesi ve satılması gibi işlemlerin hak sahibi tarafından yapılmasını sağlayan belgedir. Bir buluşun tescil edilebilmesi için daha önce kullanılmamış ve benzerinin bulunmaması gerekmektedir. Patent tescili iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki incelemeli patent tescilidir. Bu yöntemde koruma başvuru süresi 20 yıldır. İkincisi ise incelemesiz patent tescilidir. Bu yöntemde ise koruma süresi 7 yıldır.

Marka Tescil İşlemleri Nelerdir?

Bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri başka işletmelerin mal hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan her çeşit işarete marka denir. Marka Tescili, markanın başvuru sahibinin tasarrufu altında olduğunu, izinsiz olarak başkasının bu markayı kullanamayacağı gösteren belgedir. Marka tescili markaya 10 yıllık bir koruma sağlar. Marka tescili başvuruları Türk Patent Enstitüsü tarafından incelenerek neticelendirilir. Tescil süreci yaklaşık olarak 1 yıllık bir zaman dilimini alabilmektedir. Marka tescil sürecinin eksiksiz ve hatasız olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hazırlanan evraklarda ve başvuru sisteminde yapılan yanlışlıklar marka tescil başvurusunun ret ile sonuçlanmasına neden olabilir.

Marka Tescillemek için Türk Patent Enstitüsü web sayfası aracılığıyla online olarak yapılabilmektedir. Ayrıca başvuruyu kişiler kendileri yapabilirken vekiller aracılığıyla da yapılabilmektedir. Marka tescillemek, marka inceleme, marka yayın, marka itiraz ve marka tescil gibi aşamalardan geçmektedir. Marka Patent tescil işlemleri için yapılması gerekli olan işlemlerin detaylı bir şekilde araştırılması veya profesyonel firmalardan yardım alınarak bu işlemlerin yürütülmesi önem arz etmektedir.

Tasarım Tescil Uzmanı ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments are closed.