Tasarım Tescil Hizmetleri

Endüstriyel Tasarım Tescili
Eylül 7, 2017
Marka Tescili İstanbul
Eylül 11, 2017

Tasarım Tescil Hizmetleri

Marka Tescili adı verilen durum üretilen özgün bir ürünün ya da bir hizmetin bir isim altında faaliyete girmesi ve kamu ya da kişiler yararına bir amaca hizmet etmesi ile ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. İsim ve markaların yaratıcıları bazı durumlarda yüksek oranlarda kar sağladıkları ya da insanlar arasında çok bilindik bir isim haline geldikleri durumlarda bazı fikir hırsızı kişiler tarafından taklit edilebilmekte ve buna bağlı olarak da ortada çok büyük maddi kayıplar ve haksız rekabet durumları ortaya çıkar. Bu durumdan imtina etmek ve önlem almak için Tasarım Tescil Hizmetleri veren firmalar tarafından isim ya da markanın koruma hakkı satın alınabilir ve böylece kimse tarafından kullanılamayan özgün bir marka ve isim ortaya çıkar.

Tasarımların Tescillenmesi ve Marka Tescili

Tasarım Tescil Hizmetleri

Tasarım konusunda birçok ayrı düşünce ve görüş mevcuttur. Hangi tasarımların belge alabileceği hangi durumlarda patent belgesi verilebileceği ve tescil konusunda ortaya çıkan fikir ayrılıkları nedeni ile konu hakkında eğitim almış ve eksperleşmiş Tasarım Tescil Uzmanı konu hakkında bilgi sahibi olan ve Tasarım Tescillemek isteyen kişilere de danışmanlık ve süreç hizmeti veren kişilerdir. Bu kişiler bağımsız olarak çalışabilecekleri gibi bir Tasarım Tescili firmasına bağlı olarak da çalışabilirler. Bir ürün ya da bir hizmetin markasının tescil altına alınması için ilk ve en önemli şart o ismin daha önce kullanılmamış olması, hatta belirli bir benzerlik oranında dahi kullanılmamış olması gerekir. Bu durum tasarıma konu olan ürün için de geçerlidir. Ortaya konan ve belgelendirilmek istenen ürünün de daha önce hiçbir dünya ülkesi üzerinde kullanılmamış olması gerekir. Bu husustaki kurallar kesin olarak belirlenmiş benzerlik içeren ya da daha önce kullanıldığı tespit edilen ürün ya da hizmetin tescili firmalar tarafından da Türk Patent Enstitüsü tarafından da geri çevrilerek reddedilir.

Patent Tescil Firması Nasıl Çalışır?

Patent Tescili için gerekli olan evraklar ve aşamalar Marka Tescillemek isteyen kişilere danışman firmalar ve uzmanlar tarafından anlatılmaktadır. Marka patent konusunda aranılan tüm bilgiler firmalardan alınabilir. Patent Tescili firmaları internet üzerinden de bulunabilir.

Tasarım Tescil Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments are closed.