Patent Tescil Merkezi

Patent Tescil Fiyatları
Ağustos 25, 2017
Patent Tescil Belgesi
Ağustos 29, 2017

Patent Nedir?

Bir buluşu tasdik eden belgeye patent denir. Buluş sahibinin, buluş yaptığı ürünü, üretebilme, kullanabilme, satabilme hakkına patent hakkı denmektedir. Buluş sahibinin aldığı patent sayesinde, başka hiç kimse izinsiz buluşu üretemez, kullanamaz, satamaz. Ama buluş, patent sahibi tarafından kiraya verilebilir ya da satılabilir. Patent bir çeşit şahsi mülk gibidir, satılıp, ipotek edilebildiği gibi, miras olarak da bırakılabilir.

Yeni ve tekniğin bilinen durumlarını aşan farklı buluşlara, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilerek, belirli bir süre, 7 ya da 20 yıl, yıllık ücretleri ödenerek, tekel hakkı sağlama işlemine Patent Tescili denir. İcat ve buluşların, tüm haklarını hukuken korumak için, mülkiyet hakkına sahip olmak için, Patent Tescillemek önemlidir. Patent Tescil Merkezi, markanızı koruyan, patent ve tescil işlemlerinizi güvenle yapan bir merkez olmalıdır.

Patent Tescil Merkezi

Patent Tescil Merkezi

Patent başvurusu için, Türkiye Patent Enstitüsüne başvuru yapılır. Yapılacak işlemleri kendiniz yapıp takip edebileceğiniz gibi, araştırma, takip, onay gibi işlemleri yapan aracı firmalar tarafından da işlemleriniz takip edilebilir. Patent Tescil İşlemleri için gerekli evraklar ise, başvuru dilekçesi, patent ile korunması istenilen buluşun unsurlarını içeren istemler, buluşun konusunu anlatan açıklama, isteme dair resimler, özet, başvuru ücretinin ödendi belgesi gereklidir. Patent Tescil Ettirmek için şirket olmanıza gerek yoktur. Şahıslar da vergi sicil kaydı olmak koşulu ile tescil işlemlerine başvuru yapabilirsiniz.

Marka patent marka tescilidir. Marka ve patentin karıştırılmaması için, iki kavramın ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini, başka bir işletmenin mal ve hizmetlerinden ayır eden terimdir. Patent ise, bir buluşun üçüncü kişiler tarafından, kullanılması ve satılmasını engelleyen tekel hakkıdır. Patent çeşitleri ise, incelemeli patent ve incelemesiz patent olarak ikiye ayrılır. İncelemeli patentin koruması süresi 20 yıl, incelemesiz patentin koruma süresi 7 yıldır.

Bir patentin taşıması gereken nitelikler ise, yenilik, tekniğin bilinen durumun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması, bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gerekli kriterlerdir. Patent verilemeyecek konular ise, keşif, bilimsel teori, matematiksel metotlar, edebiyat ve sanat eserleri, bilginin derlenmesi, konusu kamu düzenine aykırı buluşlara, insan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi yöntemleri, buluş niteliğinde olmadıkları için, patent verilerek korunamazlar.

Comments are closed.