İstanbul Patent Tescili

Patent Tescil Sınıfları
Eylül 21, 2017
Patent Tescili İstanbul
Eylül 25, 2017

İstanbul Patent Tescili

Patent tescili için tüm dünya illerinden ve ülkelerinden başvuru yapılabileceği gibi İstanbul patent tescili bünyesinden de başvuru yapılabilir. Bu başvurular ise Türk Patent Kurumuna iletilmekte olup gerekli araştırmalar ve soruşturmalar yapıldıktan sonra uygun şartları taşıyan ürün ve hizmetlere düzenlenen bir patent tescil belgesi verilerek süreç sonlandırılmaktadır. Belgeye göre tescili alınmış patentler bir başkası tarafından asla kullanılamaz. Yalnızca alındığı bölge ve ülkede değil uluslar arası alanda ve tüm dünya şehirlerinde geçerli olan patent tescil belgesi ürün veya hizmetin yaratıcısı ve fikir babası olan kişilerin de maddi manevi tüm haklarını belge ile yasal anlamda da koruma altına almış olur. Patent tescillemek için hedeflenen amaç ise aslında bu korumanın alınması ve kişilerin bazen yıllarca sürebilen araştırma geliştirme çalışmalarının sonuçlarının başkaları tarafından kopya edilmesini ya da benzerinin yapılmasını engellemektir.

Patent Tescili İçin Başvuru Nereye Yapılır?

İstanbul Patent Tescili

Patent tescili için yapılacak başvurular aracı kurum ya da danışman firma olarak adlandırılan patent tescil merkezi yardımı ile alınır. Toplanan başvurular ise ilgili yasal mercilere bu danışman kurumlar tarafından iletilir. Bu kurumlarda patent tescili ve marka tescili konusunda uzman olan kişiler görev yaparlar ve bir ürün ya da hizmetin patentinin alınması için taşıması gereken şartları da fikir babası olan kişiye açık olarak anlatırlar. Bir icadın patent tescil işlemleri için hazır olması demek bu icadın daha önce kimse tarafından bulunmamış, piyasaya sürülmemiş, patent tescili yapılmamış ve aynı zamanda patent tescili için başvurusunun da yapılmamış olması gerekir. Daha önce patent tescili yapılmış ürün ve hizmetlerin başvurusu daha ilk aşamada geri çevrileceğinden bu hususa özellikle dikkat gösterilmelidir.

Patent Tescil Belgesi Alınması

Yukarıda belirtildiği gibi icadın patent tescili için önünde bir engel bulunmuyorsa bulunduğu kategori ve de hizmet ettiği amaca göre patente konu olan icadın sınıflandırılması yapılır. Çeşitli patent tescil sınıfları mevcut olup ürün ve hizmetlerin sınıflandırılması da konu hakkında uzman olan kişilerce yapılmalıdır. Marka patent işlemi oldukça uzun ve meşakkatli bir iş olduğundan konu ile ilgili danışman firmalarla çalışılması gereklidir.

Comments are closed.